loading
close
Loading.. new window reload
Psychologen Oud Zuid

Behandeling voor milde en matige psychische klachten

Kosten

Verzekerd Product

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekeraar geldt dat u een verwijsbrief moet hebben van de huisarts of bedrijfsarts die aan een aantal voorwaarden moet voldoen aan naam en AGB-code huisarts, datum verwijsbrief (moet voor een behandeling zijn afgegeven), vermoeden van diagnose en een korte beschrijving van de klachten. Deze dient u bij het eerste bezoek mee te nemen. Na afsluiting van de behandeling dient de psycholoog een factuur in bij de verzekeraar.  

Vergoeding bij gecontracteerde zorg: gecontracteerde zorg betekent dat uw behandelaar een contract heeft met de zorgverzekering. Onder de pagina "psychologen" vindt u hier meer informatie over. In het geval van gecontracteerde zorg krijgt u een van de vier zorgproducten vergoed uit het basispakket. 

Vergoeding bij ongecontracteerde zorg:niet alle behandelaren hebben een contract afgesloten met een of meerdere zorgverzekeraars. U krijgt dan de factuur van het zorgproduct na afloop van de behandeling van uw behandelaar. U kunt de nota vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar. Volgens de restitutievoorwaarden krijgt u 60-100% vergoed afhankelijk van uw polis. Op de website www.contractvrijepsycholoog.nl vind u een goed overzicht van de vergoedingen. U kunt ook navraag doen bij uw verzekeraar. Ons advies is dit per email te informeren.

 

Onverzekerd Product

Sinds 2013 vergoeden verzekeraars helaas geen aanpassingsstoornissen, rouwproblemen, relatieproblemen en arbeid- en werkproblemen meer. Dit betekent niet dat u niet bij een psycholoog hiervoor in behandeling kan, maar dat dit niet meer door een verzekeraar wordt vergoed. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten die dit nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dan dient u de kosten zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is maximaal € 96,- per zitting van 60 minuten. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. GZ-psychologen hanteren hier ieder hun eigen tarief voor en vaak ook nog naar inkomen. Informeer hierover bij uw behandelaar..Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever of bedrijfsarts. 

Coaching:

Het tarief kunt u vragen bij uw behandelaar en is inclusief BTW. De factuur kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt. 

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor  betaling van de kosten.

 

Wettelijk eigen risico

Een behandeling door een GZ-psycholoog valt onder uw eigen risico. Deze is in 2016 op 385.- euro vastgesteld. Dat betekent dat u eenmalig de eerste 385.- euro van medische behandelingen, met uitzondering van huisartsenzorg en verloskundigenzorg, zelf dient te betalen. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

 

Basisverzekeringen

Voor de basisverzekering heeft u de keuze uit twee varianten, een naturapolis of een restitutiepolis.

Restitutie basisverzekering:

U krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en heeft dus vrije keuze naar wie u toe gaat.

Combi basisverzekering:

Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering

Bij een natura basisverzekering heeft u afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar uw zorgverzekeraar. Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet u een deel van kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om uw polisvoorwaarden goed te lezen en de informatie per e-mail op te vragen bij de zorgverzekeraar. Onze ervaring is helaas dat zij telefonisch niet altijd de juiste informatie geven.  

Voor meer informatie kijk op: www.contractvrijepsycholoog.nl of informeer bij u verzekeraar.

 

Disclaimer:

Deze informatie is met de groots mogelijke zorg samengesteld en uitgezocht. Voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze informatiebrief zijn wij niet aansprakelijk.