loading
close
Loading.. new window reload
Psychologen Oud Zuid

Behandeling voor milde en matige psychische klachten

Behandeling

De huidige eerstelijnspsychologische zorg valt sinds 2014 onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BG GGZ). Psychotherapie of tweedelijnsbehandeling valt onder specialistische geestelijke gezondheidszorg (S GGZ) of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (G GGZ).

Generalistische Basis GGZ (BG GGZ) verzekerde producten

Vanaf 2014 kunnen er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2016, is als volgt:

 

 

 BG GGZ

producten

Omschijving

Maximaal aantal minuten

NZa Tarief

Gemiddeld aantal gesprekken

Basis Kort (BK)

Lichte DSM stoornissen

294

€ 457,43

2 tot 5 gesprekken

Basis Middel (BM)

Matige DSM stoornissen

495

€ 779,40

5 tot 8 gesprekken

Basis Intensief (BI)

Ernstige DSM stoornissen

750

€ 1222,15

8 tot 13 gesprekken

Basis Chronisch (BC)

Chronische DSM stoornissen

750

€ 1127,95

maximaal 13 gesprekken

Transitie*

 

120

€ 186,71

1 tot 2 gesprekken

 

Het transitie product wordt ook in rekening gebracht als tijdens de eerste twee gesprekken blijkt dat de cliënt niet in de BG GGZ hoort. Er is dan of sprake van geen DSM-diagnose of de klachten zijn te complex om te behandelen in de BG GGZ. 

 

U moet er rekening mee houden dat het product transitie ook onder het wettelijk eigen risico valt.

Aanmelding en behandeling

Verwijzing:

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of van uw bedrijfsarts. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

  • Naam en AGB-code huisarts
  • Datum verwijsbrief, moet voor een behandeling zijn afgegeven
  • Vermoeden van diagnose
  • Korte beschrijving van de klachten

 

Intake en behandeling:

Wilt u bij het eerste gesprek het volgende meenemen:

  • Verwijsbrief huisarts
  • Verzekeringspasje
  • Identiteitsbewijs

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Ook kan de behandelaar u een internetbehandeling adviseren. Alle tijd (in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling dient de psycholoog een factuur in bij de verzekeraar. Mocht de behandelaar geen contract hebben met een verzekeraar dan krijgt u de factuur en dient u die zelf in bij de verzekeraar. 

Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) onverzekerd product (OVP)

Behandeling van bepaalde problemen valt helaas niet binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie, rouwproblemen, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg. In een enkel geval vergoedt de verzekeraar deze wel in de aanvullende pakketten. U kunt dit nakijken in het vergoedingenoverzicht van uw verzekeraar.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is maximaal € 94,- per zitting van 60 minuten. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts nodig. GZ-psychologen hanteren hier ieder hun eigen tarief voor en vaak ook nog naar inkomen. Informeer hierover bij uw behandelaar.

Behandelaren bij Psychologen Oud Zuid:

Bevoegde behandelaren binnen de GB GGZ zijn: GZ-psychologen met een wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) registratie en/of eerstelijnspsycholoog bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) geregistreerd zijn. Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. 

Op de website www.psychologenoudzuid.nl/psychologen vindt u een overzicht met welke verzekeraar een behandelaar een contract heeft afgesloten voor 2016. Als er een contract is afgesloten betekent dat, dat de behandelaar de factuur direct aan de zorgverzekeraar stuurt en dat deze vervolgens met uw eigen risico verrekend wordt.

Als een behandelaar geen contract heeft met een verzekeraar dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur van de behandelaar. Deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar en uw polis krijgt u (een deel van) de behandeling vergoedt.

Overige opmerkingen:

ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen moeten worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van een Optout-regeling Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.